موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار کرد:

نخستین جشنواره تحلیل‌گر برتر

در حوزه سیاست خارجی


موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران همزمان با میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع) در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در راستای شناسایی تحلیلگران جوان و همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، نخستین دوره جشنواره بین المللی تحلیل گر برتر در حوزه سیاست خارجی را برگزار کرد.

در این جشنواره نخبگان علمی‌ و اجرایی همچون آقایان عابد اکبری (مدیرعامل موسسه ابرار)، ضیا هاشمی (مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی)، منوچهر متکی (وزیرامورخارجه سابق)، مصطفی کواکبیان(نماینده مجلس)، مهدی میرمحمدی (ریاست پژوهشکده مطالعات راهبردی) و سعدالله زارعی(ریاست اندیشکده اندیشه سازان نور)، در مورد موضوعات مرتبط با جشنواره به سخنرانی پرداختند.

در این جشنواره از ۱۰ تحلیلگر برگزیده با اهدای نشان موسسه و تقدیرنامه تجلیل به عمل آمد. گفتنی است، مقالاتی از کشورهای منطقه دریافت شد، که تحلیلگرانی از چین، هند و افغانستان در میان برگزیدگان بودند.

در حاشیه این جشنواره از آقایان محمودرضا گلشن پژوه، عبدالامیر نبوی و ضیاالدین صبوری برای سالها فعالیت مدنی و پژوهشی تقدیر به عمل آمد.

 

در حاشیه نخستین دوره جشنواره تحلیلگر برتر، به پاس سالها فعالیت علمی و پژوهشی در موسسه ابرار معاصر تهران از زحمات دکتر محمودرضا گلشن پژوه و هم‌چنین به پاس سالها فعالیت مدنی و انجمنی از دکتر عبدالامیر نبوی ریاست محترم هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران و دکتر ضیاءالدین صبوری ریاست محترم انجمن ایرانی روابط بین الملل تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

دکتر حسین آجورلو دبیر علمی این جشنواره: از میان مقالات ارسالی ۵٠ مقاله حایز دریافت گواهی شرکت در جشنواره شدند و به رای داوران ١٠ نفر به عنوان تحلیل گر برتر معرفی شدند:

١. افروز احمد
٢. مجتبی اشرافی مصطفی اشرافی
٣. راضیه اکبری
۴. پویان بابایی
۵. حامد خوشگفتار
۶. لی رویی
٧. محمدحسین قربانی
٨. مرتضی صدیقیان
٩. اکرم فرازی
١٠. صدیقه نژاد قربان

  •  گفتنی است, ازمیان شرکت کنندگان خارجی تحلیلگرانی از افغانستان,چین وهند درمیان برگزیدگان این جشنواره بودند.
  • ۵٠ تحلیل برتر حایز دریافت گواهی شرکت دراین جشنواره و حضور رایگان دریکی از کارگاه های اموزشی موسسه ابرار شده اند.
  •  برای دریافت گواهی ها در روزهای آتی به موسسه مراجعه نمایید.