جایگاه الگوی مفهومی گفتمان مقاومت یمن در نظام فکری نخبگان جهان اسلامموسسه ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه شاهد برگزار می‌کند:

دومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن

 

«جایگاه الگوی مفهومی گفتمان مقاومت یمن در نظام فکری نخبگان جهان اسلام»

 
 
سخنرانان:
 
حمیدرضا اکبری  
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
ربى یوسف شاهین
کاتبة و محللة سیاسیة من سوریا
نویسنده و کارشناس امور سیاسی از سوریه

 نضال عیسی
کاتب ومحلل سیاسی من لبنان
نویسنده کارشناس امور بین الملل از لبنان

دبیر نشست:
فاطمه سیاحی 
کارشناس مسائل بین‌الملل

تاریخ 23 آبان 1401
ساعت: 10
مکان: موسسه ابرار معاصر تهران
 
لینک آنلاین نشست:
http://vc1.viannacloud.ir/rgg4oihmg1hx/