برگزاری کارگاه‌های آموزشیموسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار می کنند:

کارگاه های  آموزشی:

  • تحلیل گری راهبردی در ۳ سطح
  • کشورداری و امنیت  در ۳ سطح

برای کسب اطلاعات بیشتر با نشانه زیر در ارتباط باشید:
@abrarmoaser