پانزدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

سناریوهای رویارویی محور مقاومت و رژیم صهیونیستی در سال 2021موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری موسسه پژوهش‌های سیاسی علمی ندا برگزار می‌کند.

پانزدهمین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی 

سناریوهای رویارویی محور مقاومت و رژیم صهیونیستی در سال 2021

 

سخنرانان 

  • آقای حسن عباس
  • آقای ناصر ابوشریف
  • خانم طاهره گودرزی