امضای تفاهم‌نامه اندیشکده‌ای میان ایران و تاجیکستان



موسسه ابرار معاصر تهران و مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان تفاهم‌نامه‌ای را با هدف ارتقای همکاری میان‌اندیشکده‌ای به امضا رساندند.

در ملاقات عابد اکبری، مدیرعامل موسسه ابرار معاصر تهران با خیرالدین عثمان‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان یادداشت تفاهمی میان دو اندیشکده به امضا رسید. هدف از امضای این تفاهم‌نامه، ارتقای ظرفیت‌های پژوهشی در قالب تبادل پژوهشگر، انتشار کتب و آثار علمی، برگزاری نشست، همایش و کنفرانس‌های مشترک و ... عنوان شده است.

همچنین پیوندها و اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور از سوی طرفین به‌عنوان پشتوانه و ظرفیت همکاری‌ها مورد تأکید قرار گرفت.