مرز ایران و روسیهچاپ نخست: شهریور ماه ۱۳۸۸

شابک: ۰-۱۰۹-526-964-978

قیمت: 2600 تومان

خرید

  
کتاب آبی 2
مرز ایران و روسیه

گردآوری و تنظیم: حسین نوذری میرشکوهی
انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران ـ کتاب تخصصی 
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 1F7E699
 
تا قبل از فروپاشی شوروی فقط دو کشور در کناره‌های دریای مازندران بودند: ایران و اتحاد جماهیر شوروی. آنچه براثر فروپاشی شوروی رخ داد، همسایگان این دریا را به پنج کشور افزایش داد. ازاین‌پس، موضوعی به‌نام نظام حقوقی حاکم بر این دریاچه بر سر زبان‌ها افتاد که وجود یا نبود مرز در این دریا را تبیین می‌کند.

به‌هرحال، امروزه پهناورترین کشور جهان، یعنی جمهوری فدراتیو روسیه که 76 درصد از خاک و 66 درصد از جمعیت اتحاد شوروی سابق را پس از فروپاشی این ابرقدرت به خود اختصاص داد و اکنون نیز از قدرت‌های بزرگ دنیا محسوب می‌شود، در شمال دریای مازندران قرار دارد و این دریا به‌مثابه مرز دو کشور مورد توجه است؛ ازاین‌رو، مباحث و مسائل مرتبط با این دریا ازجمله تعیین رژیم حقوقی آن، قطعاً‌ بر روابط دو طرف تأثیرگذار است و هر مسئله‌ای که به مرز دو طرف مربوط باشد، دراین‌خصوص از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود.


با این توضیح، کتاب حاضر در چهار بخش جداگانه به بررسی مسائل مختلف ایران و روسیه در دریای مازندران می‌پردازد. در فصل نخست با عنوان «روسیه در یک نگاه» نمایی کلی از کشور روسیه در جنبه‌های مختلف جغرافیایی، سرزمینی و جمعیتی آن‌ به‌صورت آماری ارائه می‌گردد. در بخش دوم با عنوان «ایران، روسیه؛ مباحث مرزی» به دریای مازندران به‌مثابه مرز دو کشور نگاه می‌شود و تحولات و مسائل مرتبط با ایران در دوره‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. رژیم حقوقی دریای مازندران و مشکلات آن در این بخش مورد توجه هستند. «وضعیت مناطق و شهرهای مرزی ایران» عنوان بخش سوم است که در آن مرزهای آبی و موقعیت سرزمینی استان‌های گیلان و مازندران و شبکه‌ آب‌های این دو استان مدنظر قرار می‌گیرند. بخش چهارم نیز با عنوان «وضعیت مناطق و شهرهای مرزی روسیه» مسائل مذکور در فصل قبل را درخصوص شهرها و مناطق همجوار روسیه با دریای مازندران مورد توجه قرار می‌دهد.