دیدار از موسسه ابرار معاصر تهرانجمعی از دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ از موسسه ابرار معاصر تهران دیدار و با روند فعالیت های این موسسه آشنا شدند.