سومین پیش نشست دومین کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

یکجانبه‌گرایی، تحریم‌های بین‌المللی و حقوق بشرکارشناسان

  • چاندرا مظفر
  • رادیکا دسای
  • فرانسیس بویل

 

زمان برگزاری: دوشنبه 22 دی ماه 1399 ساعت 14