نشست «آسیب شناسی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و الجزایر»نشست «آسیب شناسی روابط ایران و الجزایر» در تاریخ 1 آذر 1401، با حضور آقایان علی قمشی، صبری انوشه، مجید قربانی فراز و احمد بروایه در موسسه ابرار معاصر تهران برگزار گردید.

در این نشست علی قمشی، رئیس اداره سوم غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه، به دو دسته آسیب ها و چالش های اقتصادی اشاره کردند؛ اول؛ آسیب ها و چالش هایی که جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی در حوزه اقتصادی خود دارد، مانند تجارت به شکل سنتی و ضعف در برند سازی و دوم؛ آسیب ها و چالش هایی که مختص روابط اقتصادی ایران و الجزایر است، مانند سرمایه گذاری ناچیز ایران در الجزایر، ناتوانی شرکت های ایرانی در رقابت با سایر کشورها، ناکافی بودن ظرفیت های اقتصادی کشور برای صادرات کالا و...

صبری انوشه، کارشناس ارشد مسائل آفریقا، نیز به آسیب هایی نظیر نبود اراده ملی در نهادها و مؤسسات مانند بانک مرکزی برای حضور و سرمایه گذاری در کشورهای آفریقایی و اولویت نداشتن اقتصاد و رابطه اقتصادی در دستگاه دیپلماسی و سیاست گذاری خارجی کشور اشاره کردند.

احمد بروایه، پژوهشگر حوزه شمال آفریقا، نیز به تأثیر مواردی مانند تغییر سیاست خارجی الجزایر پس از رخدادهای داخلی این کشور در سال 2019، اصلاح قوانین داخلی و تجاری این کشور و بازی فعالانه تر الجزایر در رقابت میان کشورهای مختلف در عرصه بین المللی بر روابط اقتصادی ایران و الجزایر اشاره کردند.

مجید قربانی فراز، رایزن سابق  بازرگانی ایران در الجزایر، نیز در راستای آسیب شناسی روابط اقتصادی ایران و الجزایر به مشکلاتی مانند گران تمام شدن تبادلات اقتصادی با الجزایر ناشی از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، نبود ضمانت بانکی، ضعف بخش خصوصی و کیفیت پایین محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات کشورهای دیگر اشاره کردند.