با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی و موسسه ابرار معاصر تهران؛

جشنواره تحلیل‌گر برتر برگزار می شودسومین جشنواره تحلیل‌گر برتر(رهنامه نویسی) با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران و پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.

 

موضوعات این جشنواره برای ارسال آثار :

ارائه راهکارهای توسعه مراودات بین المللی در عصر کرونا،

ابتکارعمل پیشنهادی سیاسی و غیر سیاسی ایران برای صلح و همگرایی در منطقه خاورمیانه

ظرفیت‌های مقابله با تحریم های یکجانبه علیه دانشگاهیان ایران

 

فرصت ارسال آثار: 15 اردیبهشت 1400

 

به برگزیدگان منتخب جوایز نقدی اهدا خواهد شد. 

 

راهنمای نگارش رهنامه