همایش پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترور سپهبد قاسم سلیمانی

سخنرانی دکتر مهدی میرمحمدیبه نقل از روابط عمومی مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، دکتر مهدی میرمحمدی، مدیر محترم پژهشکده مطالعات راهبردی و کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در همایش «پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترور سپهبد قاسم سلیمانی» در ادامه این همایش تخصصی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حضور نداشتن آمریکا در منطقه غرب آسیا تأکید داشته است. امروز با این اتفاقات و اشتباه محاسباتی که در ترور شهید سلیمانی انجام شده، این تأکید سرعت بیشتری گرفته است. اگرچه اهمیت استراتژیک غرب آسیا در سیاست خارجه آمریکا کاهش می‌یابد، معنایش این نیست که به‌راحتی از منطقه دل بکند. باید این موضوع به‌عنوان یک مطالبه توسط خود منطقه به‌عنوان منطقه پساآمریکایی دنبال شود.

دکتر میرمحمدی اظهار داشت: اهداف جمهوری اسلامی ایران در انزوای رژیم صهیونیستی و ازبین رفتن این غده سرطانی، اتحاد کشورهای منطقه، تقویت رابطه جمهوری اسلامی با کشورها، تبدیل شدن نقش مقاومت به نقش و نظم اصلی در منطقه غرب آسیاست. در راستای این اهداف، ابتکار عمل‌هایی را برای ایجاد منطقه پساآمریکایی نیاز داریم. وی همچنین بیان داشت: باید به نهادهای منطقه‌ای بپیوندیم؛ باید به شورای همکاری خلیج فارس بپیوندیم که از ایران‌هراسی کشورهای عرب کم شود. با توجه به صحبت‌هایی که مقام معظم رهبری داشتند، ما در نقش همسایه و برادران این کشورها باید کاری کنیم که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک شوند و با آن حس برادری داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران در شورای کشورهای ترک زبان غایب است؛ اگر به این شورا بپیوندد، هم دومین کشور پرجمعیت این شورا شناخته می‌شود و هم با استفاده از امکانات این شورا می‌توان اهداف محور مقاومت را پیش برد. تلاش نظام‌مند برای تشکیل شورای فارسی‌زبان پیشنهاد دیگری است. تلاش ایران برای عضویت در اتحادیه عرب تلاش دیگری است که می‌توان انجام داد. این تلاش اصطکاک ایجادشده میان ایران و جهان عرب را کاهش می‌دهد.

دکتر میرمحمدی در جمع‌بندی مطالب خویش تصریح کرد: باید در این نظم و نهادهای منطقه‌ای مرتبط با خودمان عضو باشیم و نقش فعال داشته باشیم. دیپلماسی و مقاومت دولبه یک قیچی هستند؛ بدون هریک از این لبه‌ها، این قیچی کار نمی‌کند. باید با استفاده از هر دوی آنها، نفوذ خود را به‌عنوان عامل صلح و ثبات در منطقه ایجاد کنیم.