ابراهیم آقامحمدی
چین برنده شده؟

چین برنده شده؟

چالش چین در برابر برتری آمریکا

رقابت ژئوپلیتیکی که بین آمریکا و چین درگرفته است برای یکی دو دهه آینده ادامه خواهد داشت. هرچند رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، دور اول آن را در سال 2018 آغاز کرد، این رقابت بعد از دولت وی نیز ادامه خواهد داشت. او در تمام سیاست‌های خود، آمریکا را به دو دسته تقسیم کرده است، به‌جز یک مورد، آن‌هم جنگ تجاری و فناوری علیه چین. درواقع، او از حمایت دوجانبه شدیدی درمورد این موضوع برخوردار است و در بدنه سیاست...

ادامه مطلب