احمد رشیدی
منزلت بزرگ‌ قدرتی روسیه و مداخلۀ نظامی در اوکراین

منزلت بزرگ‌ قدرتی روسیه و مداخلۀ نظامی در اوکراین

چیستی مداخلۀ نظامی مداخله نظامی به ورود نیروهای یک کشور یا گروهی از کشورها به قلمرو حاکمیتی کشور دیگر اطلاق می­‌شود. معمولاً مداخله‌­های نظامی در شرایط بروز یک سری مناقشات و اختلافاتی حادث می­‌شود که از راه‌های سیاسی قابل رسیدگی نباشند. به این ترتیب، مداخۀ نظامی یک رویداد مشخص در زنجیرۀ رویدادهای مربوط به یک اختلاف است که در طول زمان پایدار مانده و به کاربرد نیروهای مسلح برای...

ادامه مطلب