احمد کاظمی
دالان تورانی ناتو؛ توطئه مشترک ناتو و صهیونیسم بین المللی علیه ایران، روسیه و چین

دالان تورانی ناتو؛ توطئه مشترک ناتو و صهیونیسم بین المللی علیه ایران، روسیه و چین

باگذشت بیش از 22 ماه از پروژه جنگ دوم قراباغ هنوز موضوع «دالان تورانی ناتو» که توسط جمهوری آذربایجان و ترکیه با عنوان جعلی و بی‌پایه «کریدور زنگزور» نام برده می‌شود، به‌شدت در دستور کار ناتو با محوریت انگلستان و صهیونیسم بین‌الملل و با کارگزاری و پیمانکاری باکو و آنکارا قرار دارد. دلیل این موضوع آن است که اساساً پروژه جنگ دوم قراباغ نه برای آزادی قراباغ بلکه به‌عنوان پوششی...

ادامه مطلب