امیرعباس صادقی
جای خالی «دیپلماسی ورزشی» در میدان خبرسازی رسانه‌های غربی

جای خالی «دیپلماسی ورزشی» در میدان خبرسازی رسانه‌های غربی

مسابقات جهانی اخیر کشتی، اتفاقات رخ داده و هجمه رسانه‌ای شکل گرفته علیه کشورمان بار دیگر خلأ «دیپلماسی ورزشی» را به همگان یادآوری کرد. این شب‌ها تمام دنیا و به ویژه ایرانیان چشم‌های خود را به گیرنده‌هایشان دوخته و نظاره‌گر مسابقات جهانی کشتی هستند. ماجرا زمانی برای هم‌وطنان‌مان حساس‌تر شد که در نبردی مستقیم با رقیب سنتی یعنی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتیم. این نبرد از دو...

ادامه مطلب