حسین رضی پور، کارشناس مسائل ترکیه
ترکیه و موضوع سامانه دفاع موشکی

ترکیه و موضوع سامانه دفاع موشکی

ترکیه و موضوع سامانه دفاع موشکیحسین رضی پور، کارشناس مسائل ترکیه   دوشنبه 11 مهر 1390     پس از یازده سپتامبر احساس تهدید و بحث امنیت، کشورهای قدرتمند جهانی را در جبهه‌ای واحد گرد هم آورد که آمریکا نام آن را اتحاد ضد تروریستی نهاد و با رهبری آن کوشید ساختار نظام بین‌الملل را بر مبنای اهداف و منافع خود شکل دهد.در این میان هم پوشانی منافع استراتژیک اروپا و آمریکا در منطقه خاورمیانه...

ادامه مطلب