داریوش عبداللهی
انتخابات  ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در 2023 و سناریوهای احتمالی

انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در 2023 و سناریوهای احتمالی

انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی ترکیه در 18 ژوئن 2023 (28 خرداد 1402) برگزار خواهد شد. هر چند عده ای از مخالفین با طرح دوبار حضور اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری از عدم امکان نامزدی وی برای بار سوم از منظر قانون سخن گفته‌اند لیکن با عنایت به اینکه اردوغان پس از برگزاری همه پرسی و تغییر سیستم حکمرانی این کشور از پارلمانی به ریاستی در سال 2017 صرفاً یک بار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام و برگزیده...

ادامه مطلب