سید روح‌الله حاج زرگرباشی
بنیان‌های علمیات نفوذ موثر؛ چارچوبی برای افزایش توانمندی‌های ارتش

بنیان‌های علمیات نفوذ موثر؛ چارچوبی برای افزایش توانمندی‌های ارتش

این نوشتار برای بررسی اجمالی مطالعات علمی سیاستی در زمینه نفوذ در نگرش‌های شناختی و مجاب‌سازی از سطح فردی تا ‌پدیده‌ها در سیاست‌های کلان مانند تغییرات نگرشی و رفتاری در توده مردم، طراحی شده است. از این رو ساختار این کتاب به صورت زیر است: فصل دوم به بحث درباره فاکتورهای مربوط به شکل‌گیری و تغییر نگرش در سطح فردی و مجاب‌سازی و نفوذ موفق اختصاص دارد. این رویکرد چارچوبی کلی برای برنامه‌ریزی و...

ادامه مطلب