شهره پیرانی

 

روانشناسی سیاسی پدیده داعش: رویکردی ایرانی

روانشناسی سیاسی پدیده داعش: رویکردی ایرانی

تحلیل روانشناسی سیاسی پدیده داعش: رویکردی ایرانی دکتر شهره پیرانی شنبه 27 خرداد 1396   در این یادداشت ماهیت گروه تروریستی داعش ازمنظر روانشناسی سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو سه رهیافت اصلی «خُلق‌گرایانه» (فردمحور)، «موقعیت‌گرایانه» (محیط‌محور) و «خُلق‌گرا ـ موقعیت‌گرا» (ترکیبی فردمحور و محیط‌محور) طرح و نقد شده و در نهایت در جهت مقابله با جریان...

ادامه مطلب