مجتبی نوروزی

 

دوگانه مذاکرات ـ انتخابات و  سناریوهای پیش‌رو در افغانستان

دوگانه مذاکرات ـ انتخابات و سناریوهای پیش‌رو در افغانستان

این روزها را می‌توان یکی از مقاطع حساس و مهم تاریخ پرتلاطم معاصر افغانستان دانست. شاید کمتر پیش آمده باشد که دو جریان مؤثر بر روند حرکت یک کشور (مذاکرات سیاسی و انتخابات) همزمان درحال وقوع باشند و این همان وضعیتی است که از آن برای توصیف شرایط کنونی افغانستان می‌توان استفاده کرد. پیچیدگی شرایط فوق را می‌توان از منظر ابهام شرایط، تعدد بازیگران، عوامل مؤثر و سناریوهای پیشِ رو مدنظر قرار...

ادامه مطلب

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و سناریوی پیش رو

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و سناریوی پیش رو

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دوران پساطالبان با یک بار تاخیر در زمان برگزاری قرار است روز شنبه ششم مهر ماه 1398 برگزار شود. تاخیر پیشین موجب شد تا مشروعیت دولت فعلی که به نام دولت وحدت ملی نام گرفته است زیر سوال رود و احزاب و جریانات و شخصیت های سیاسی فشار زیادی برای شکل گیری دولت موقت به عنوان برگزار کننده انتخابات وارد سازند که با نظرخواهی آقای اشرف غنی، رییس جمهور فعلی، از دادگاه...

ادامه مطلب