مری جان محمدی
از بن تا دوحه؛

از بن تا دوحه؛

شکست یک ابر قدرت و یا ناکامی یک ملت

از بن تا دوحه؛ شکست یک ابر قدرت و یا ناکامی یک ملت حسیب الله شاهین و مری جان محمدی   درآمدی به بحث: افغانستان در طول ۱۴۰ سال گذشته طعم دخالت‌های پیدا و پنهان ابر قدرت‌های زمان را چشیده است. اما آن‌چه جالب‌تر می‌نماید این است که تاریخ به طور عجیبی در این کشور تکرار گردیده و همواره افغانستان را به همان نقطه‌ی آغاز رهنمون می‌گردد. بناً در این مجال تلاش خواهیم نمود با بررسی اتفاقات دو دهه...

ادامه مطلب