مصطفی کاظمی
چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی در پاکستان

چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی در پاکستان

اگر شهباز شریف همچنان کشور را با اقدامات پوپولیستی مانند کاهش قیمت انرژی مدیریت کند، پاکستان در آینده‌ای نه چندان دور به وضعیت سریلانکا دچار خواهد شد.

ادامه مطلب