مهدی اسکندری

 

جمهوری اسلامی ایران و موضوع افغانستان؛ صبر استراتژیک فعالانه

جمهوری اسلامی ایران و موضوع افغانستان؛ صبر استراتژیک فعالانه

در تاریخ 15 اوت 2021 در افغانستان اتفاقی افتاد که بسیاری از تحلیل گران مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی سرعت تحولات آن پیش بینی نمی کردند. سقوط دولت رسمی افغانستان با وجود ساختار نظامی و امنیتی و تجهیزات متناسب یا به اسمی دیگر سقوط کابل که تلاش گروه طالبان در این کشور شروع شد و با خارج شدن نیروهای آمریکایی از این کشور و به تشکیل حکومت طالبان در افغانستان ختم شد. وضعیت افغانستان نشان داده که ساختار قدرت در...

ادامه مطلب