مهدی انصاری

 

بازی طولانی

بازی طولانی

کِوین راد: رئیس انجمن آسیا و نخست‌وزیر سابق استرالیا

ادامه مطلب

جهنم نیات خوب

جهنم نیات خوب

نخبگان سیاست خارجی آمریکا و افول برتری ایالات متحده

پیشگفتار نویسنده در مارس 2013، یکی از اعضای دفتر سیاستگذاری وزارت امورخارجه آمریکا[1] مرا برای سخنرانی به آن وزارتخانه دعوت کرد. من عنوان بحث را این سؤال قرار دادم: «چرا سیاست خارجی آمریکا همیشه به شکست می‌انجامد؟» در اثنای سخنرانی مباحث دوستانه‌ای داشتم و دریافتم که می‌توانم نتایج حاصل از این مباحث را به صورت یک کتاب دربیاورم و احتمال می‌دادم که نگارش آن حدوداً یک سال به طول...

ادامه مطلب