دگرگونی جهانی؛ تاریخ، مدرنیت و تکوین روابط بین الملل


کتاب حاضر با طرحی جاه‌طلبانه و در عین حال دقیق، ظرفیت تبدیل شدن به متنی کلاسیک در رشته روابط بین‌الملل را دارد. بر اساس ادعای نویسندگان کتاب، قرن نوزدهم پایه‌ای اساسی برای رشته روابط بین‌الملل و همچنین درک دنیای معاصر است. آنها معتقدند نتایج این کتاب روابط بین‌الملل را مجبور می‌کند در بسیاری از زمینه‌های اصلی مورد علاقه‌اش تجدیدنظر کند و در چگونگی تعریف بسیاری از دستورکارهای معاصر خود تجدیدنظر کند. آنها ادعا می‌کنند که کتابشان نه تنها فایده نظری این رشته را بهبود می‌بخشد بلکه به رشته روابط بین‌الملل حس واقعی‌تری از خود و ریشه‌هایش می‌دهد. نویسندگان بر این نظرند که روابط بین‌الملل باید به پویایی‌های صنعتی‌شدن سرمایه‌داری، امپریالیسم، ایدئولوژی‌های پیشرفت و شکل‌گیری دولت‌های عقلانی توجه بیشتری داشته باشد...

واحد بازرگانی موسسه ابرار معاصر تهران:
021-88756207