ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 28

ویژه‌نامه سیاست خارجی در گام دوم انقلاب (1)سیاست خارجی مبتنی بر استقلال در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی/ عابد اکبری

حکمرانی مطلوب در خوانش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی/ محمدباقر خرمشاد، لیلا رحمتی‌پور

بایسته‌های سیاست‌ خارجی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی/ حامد خوش‌گفتار لامع

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نظم مطلوب منطقه‌ای در غرب آسیا/ حسین آجورلو

توسعه در پرتو سیاست خارجی منطقه‌ای مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی/ طهمورث غلامی

ظهور شرق: دلالت‌ها و الزامات سیاست خارجی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی/ محمدجواد قهرمانی

از نگاه به شرق تا مشارکت راهبردی با شرق در سیاست خارجی گام دوم انقلاب اسلامی/ هرمز جعفری