روش پژوهش در سیاست عمومی


از کجا می‌‌دانیم آنچه را که می‌‌دانیم، درست و معتبر است؟ این پرسشی است که در طول تاریخ دانش در کانون بحثی فلسفی قرار داشته است که امروزه آنرا تحت عنوان فلسفۀ علم یا معرفت‌‌شناسی می‌‌شناسیم. اگرچه این بحث تلویحاً در تمامی دوران تاریخ  فلسفه مطرح بوده است، اما کمابیش از زمان دکارت، تصریحاً توجهاتی خاص را به خود معطوف داشته و به شاخه‌‌ای متمایز از سایر حوزه‌‌های فلسفی بدل شده است. پیامدهای این بحث اما، خود به شاخۀ دیگری از دانش شکل داده است که امروزه آنرا تحت عنوان «روش‌‌شناسی» می‌‌شناسیم. دانش معتبر، حاصل پژوهیدن و اندیشیدن مطابق با الگوها و با استفاده از ابزارهایی است که تضمین کنندۀ صدق آن دانش باشند و هر نوع خاصی از دانش، الگوها و ابزارهای خاص خود ـ روش‌شناسی خاص خود ـ را در شناخت ایجاب می‌‌کند.

مبتنی بر دسته‌‌بندی یونسکو که در دهۀ هفتاد میلادی از انواع  دانش ارائه کرده است، سه نوع دانش از یکدیگر قابل تفکیک و شناسایی هستند: دانش علمی، دانش فرهنگی و دانش فنی. موضوع دانش علمی (scientific knowledge) طبیعت و قوانین حاکم بر آن است. از منظر دانش علمی، بر طبیعت قوانینی حاکم است که هدف سوژۀ شناسنده کشف آن برای تعمیم و پیش‌‌بینی و نهایتاً کنترل بر آن است. این قوانین، آنجا، بیرون از ذهن ما منتظر ایستاده‌‌اند که ما نسبت به آنها شناخت حاصل کنیم اما این شناخت، زمانی معتبر یا مبتنی بر صدق است که با رعایت قواعد مطالعۀ علمی حاصل شده باشد. مشاهده، تجربه، آزمون، تصدیق و تعمیم همگی مراحلی هستند که برای نیل به یک «تبیین» (explaining) می‌‌بایست طی شوند ....

 

خرید آنلاین:

B2n.ir/h99529

 

خرید تلفنی (بخش بازرگانی موسسه):

۰۲۱_۸۸۷۵۶۲۰۷

 

خرید حضوری:

۱. ساختمان مرکزی موسسه: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور ، خیابان یکم (نسیم شمال)، پلاک ۲۱

 

۲. فروشگاه خبرگزاری فارس:

تهران، خیابان انقلاب ، بین خیابان فخر رازی و دانشگاه (روبروی درب اصلی دانشگاه تهران)، مجتمع پارسا، جنب ورودی سمت راست