آریابرزن محمدی
سرو در آتش؛

سرو در آتش؛

تاملی در انفجار بیروت

قورباغه ای در ظرف آب و حرارت تدریجی را همه می دانیم. این وضع لبنان تا دیروز بود. از ساعت 18 چهارم اوت به وقت بیروت، قاعده دیگر شد. بحران و لبنان هم خانواده های قدیمی هستند اما در سه سال اخیر، ناتوانی در بازپرداخت وامهای بین المللی، فشار کمرشکن اقتصادی، ریزش قیمت لیر، سیاست بایکوت مالی عربستان، تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و حزب الله و دست آخر بیماری همه گیر کرونا هرکدام شعله زیر ظرف آب را...

ادامه مطلب