حیدرعلی مسعودی
یکجانبه‌گرایی آمریکا در گفتمان‌های غیرآمریکایی

یکجانبه‌گرایی آمریکا در گفتمان‌های غیرآمریکایی

یکجانبه‌گرایی یکی از رویکردهای بنیادین در تاریخ سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود. جورج واشینگتن، اولین رئیس‌جمهوری این کشور، در سال 1796 درخصوص «ائتلاف دائمی» آمریکا با کشورهای دیگر هشدار می‌دهد؛ زیرا آمریکا با عنوان «امپراتوری آزادی»[1] باید از استقلال عمل در عرصه بین‌المللی برخوردار باشد. براساس این تفکر، آمریکا کشوری استثنا در عرصه بین‌المللی است و این...

ادامه مطلب