سیدهادی برهانی
ایران‌پژوهی در مراکز علمی و دانشگاهی رژیم صهیونیستی

ایران‌پژوهی در مراکز علمی و دانشگاهی رژیم صهیونیستی

موضوع رژیم صهیونیستی جزء مهمترین موضوعات جهان اسلام است. این رژیم دارای نقش و تأثیر چشم‌گیری در منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم یعنی غرب آسیا می‌باشد. رژیم صهیونیستی اثرات مهمی در امنیت ملی و سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی دارد. با روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی تحولی مهم در مناسبات و رویکرد ایران و رژیم صهیونیستی نسبت به یکدیگر به...

ادامه مطلب