عزیزالله حاتم زاده

 

دلایل و دورنمای اختلاف اروپا و آمریکا درباره برجام

دلایل و دورنمای اختلاف اروپا و آمریکا درباره برجام

 دلایل و دورنمای اختلاف اروپا و آمریکا درباره برجام عزیزالله حاتم زادهاز زمان انعقاد توافق هسته ای ایران با گروه 1+5، اروپایی ها همواره از آن حمایت و پشتیبانی کرده اند. در مقابل، در طی دو سال گذشته مخالفت و نارضایتی آمریکا درباره این توافق همواره رو به افزایش بوده تا جایی که دولت جدید این کشور رسما از لغو یا خروج از توافق صحبت می کند. در هفته های اخیر این تفاوت در رویکرد دوطرف تشدید شده و سخنان...

ادامه مطلب