مجید رسولی
کتاب آفریقا (6)

کتاب آفریقا (6)

صلح و امنیت درآفریقا (جلد 2)

امنیت، مقوله‌ای اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانند. دو دیدگاه کلی در مورد امنیت وجود دارد: دیدگاه سنتی امنیت، که از آن به عنوان امنیت مضیّق نیز نام می‌برند. در این دیدگاه که به دیدگاه امنیت دولت ـ محور شناخته می‌شود، درگیری‌هاى نظامى خارجى را مدّ نظر قرار مى داد و خشونت داخلى را نادیده می‌گرفت. تمرکز صرف بر تهدیدات خارجى...

ادامه مطلب

کتاب آفریقا (5)

کتاب آفریقا (5)

صلح و امنیت درآفریقا (جلد 1)؛ کلیات و رهیافت‌ها

امنیت از مقولات بسیار مهم و رایج حیات بشری از گذشته‌های دور تا امروزه بوده و ضمن پشت‌سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه‌تنها اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روزفزونی و ابعاد وسیع‌تری یافته است. به‌طوری‌که در سایه‌سار امنیت، شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها و رشد و بالندگی تمدن‌ها محقق می‌شود و در فقدان آن به زوال می‌گراید (شهبازی، 1389: 549) یکی از دلایل اهمیت امنیت آن است که انجام بسیاری...

ادامه مطلب