مصطفی بوشهری
«گرگ‌های مبارز» و تهاجمی‌تر شدن چین

«گرگ‌های مبارز» و تهاجمی‌تر شدن چین

«دوره "دیپلماسی قایق‌های توپدار"[1] برای همیشه به سر آمده است. حزب کمونیست چین مردم را در نبردی قهرمانانه برای دستیابی به استقلال رهبری و آنان را آزاد کرد و چین جدید را برپا نمود. امروز، چین دیگر همچو گذشته تحت فرمان و ارادۀ قدرت‌های جهان به سر نمی‌برد.» («لیو شیائومینگ»[2]، سفیر چین در بریتانیا، روزنامه خلق چین ارگان حزب کمونیست، 5 ژوئن 2020)   تا پیش از قرن نوزدهم، چین در...

ادامه مطلب