مهدی صفری برمچی
ارزیابی سیاسی ـ امنیتی درخواست اتحادیه‌اروپایی برای تأسیس دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی سیاسی ـ امنیتی درخواست اتحادیه‌اروپایی برای تأسیس دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران

جمهوری‌اسلامی‌ایران و اتحادیه‌اروپایی با تعریف اهداف و اولویت‌هایی برای خود، درصدد کسب منافع از روابط با طرف مقابل هستند؛ لکن طی4 دهه پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی هرگز رابطه عمیق و پایداری بین آن‌ها برقرار نشده است. این موضوع به مبانی هویتی متفاوت و بعضاً متعارض و نوع تعریف طرفین از دولت، سیاست و روابط بین‌الملل بر‌می‌گردد که در حوزه‌هایی همچون حقوق‌بشر، تروریسم،...

ادامه مطلب

تحلیل ساخت سیاسی ـ فضایی  منطقه اتحادیه‌اروپا

تحلیل ساخت سیاسی ـ فضایی منطقه اتحادیه‌اروپا

«هم‌گرایی» منطقه‌ای از مسائل مهم در حوزه ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. منطقه اتحادیه‌اروپا به‌عنوان بخشی از حوزه ژئواستراتژیک بحری، الگویی موفق از همگرایی منطقه‌ای بوده و توانسته به دومین قطب بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان پس از آمریکا تبدیل شود؛ این منطقه پس از چین و هند با بیش از 500 میلیون نفر جمعیت، سومین کانون جمعیتی جهان است. اتحادیه‌اروپا یک‌چهارم...

ادامه مطلب