مهرداد عله‌پور
سنجش راهبردهای اقتصادی و تجاری چین در فضای نامطمئن پسا کرونا

سنجش راهبردهای اقتصادی و تجاری چین در فضای نامطمئن پسا کرونا

گرچه امکان سنجش دقیق تأثیرات مخرب «ویروس کرونا» بر اقتصاد و تجارت جهانی وجود ندارد اما بااین‌حال توقف اجباری و یا کاهش اجتناب‌ناپذیر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در سطوح محلی، فرو ملی، ملی و بین‌المللی، این انگاره را بیش از پیش برجسته کرده است که متأثر از همه‌گیریِ این ویروس ناشناخته، تمام سطوح خُرد و کلانِ اقتصاد جهانی با صعوبت‌های ژرف بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. در همین...

ادامه مطلب