نادر نوربخش

 

اروپا و رشد روزافزون احزاب راست افراطی به‌عنوان راه سوم

اروپا و رشد روزافزون احزاب راست افراطی به‌عنوان راه سوم

اروپا و رشد روزافزون احزاب راست افراطی به‌عنوان راه سوم   سیدنادر نوربخش   چهارشنبه 10 شهریور 1395       در طی چند سال گذشته صحنه سیاسی کشورهای اروپایی به‌طور مداوم شاهد رشد احزابی است که خود را خارج از چهارچوب چپ و راست سنتی و نماینده واقعی مردم و صدای توده‌های خاموش می‌دانند. جریان راست افراطی هم‌اکنون به چالشی جدی برای جریان سیاسی حاکم و احزاب سنتی در این کشورها مبدل...

ادامه مطلب