نظام بین‌الملل
یکجانبه‌گرایی هسته‌ای در نظام بین‌الملل

یکجانبه‌گرایی هسته‌ای در نظام بین‌الملل

فراگیرترین معاهده بین‌دولتی هسته‌ای یعنی پیمان منع اشاعه (اِن‌پی‌تی) از همان ابتدای تأسیس، برخوردی تبعیض‌آمیز با اعضا داشت و این تبعیض بعدها در اشکال دیگری توسط اعضای هسته‌ای پیمان و در رأس آنها آمریکا ادامه یافت. اولین دهه پس از پایان جنگ سرد سال‌های خوش‌بینی به کاهش رقابت‌های هسته‌ای و به تعبیری، امید به پایان یافتن کابوس هسته‌ای بود؛ اما حادثه 11 سپتامبر باعث شد...

ادامه مطلب

 نظم بین‌المللی از منظر روسیه و چین؛ انقلاب یا اصلاح؟

نظم بین‌المللی از منظر روسیه و چین؛ انقلاب یا اصلاح؟

انقلاب یا اصلاح؟

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسکو و پکن روابط خود را از دشمنی در دوران جنگ سرد به مشارکت عمل‌گرایانه با هدف مشترک عقب راندن نظم بین‌المللی تحت هدایت آمریکا تغییر داده‌اند. روابط این دو کشور اگرچه تاکتیکی و فرصت‌طلبانه است؛ اما به‌واسطه منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی سازگار با یکدیگر تعریف می‌شود؛ یعنی نگاه مشترک ژئوپلیتیکی به چند قطبیت در نظام بین‌‌الملل. هر دو کشور...

ادامه مطلب