برنامه موشکی
 چرا ایران موشک می‌سازد؟

چرا ایران موشک می‌سازد؟

صحبت از ذهنیت تاریخی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل معطوف به اهمیت تاریخ در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی توسط رهبران و سیاستمداران یک کشور در مواجهه با دیگر بازیگران و رویدادهای بین‌المللی است. ذهنیت تاریخی در فرایند کنشگری عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان یک کشور را تغییر دهد. رهبران کشور آلمان درحال‌حاضر...

ادامه مطلب