تکنولوژی‌
خیزش اقتصاد چین به سمت همگرایی با تکنولوژی‌های نوین

خیزش اقتصاد چین به سمت همگرایی با تکنولوژی‌های نوین

اخیراً در یکی از شهرهای چین به نام ووهان، یک ایستگاه پلیس که با هوش مصنوعی و بدون به‌کارگیری هیچ نیروی انسانی کار می‌کند، افتتاح شده است. اگرچه این ایستگاه منحصر به امور راهنمایی و رانندگی می‌شود؛ اما دولت چین درصدد توسعه کاربرد هوش مصنوعی در بسیاری از بخش‌های دولتی با هدف رقابتی کردن شرکت‌های داخلی در سطح بین‌المللی است. براساس گزارش رسمی آکادمی اطلاعات و فناوری ارتباطات چین در سال...

ادامه مطلب