آرامش شهبازی

 

امنیت زیستی در حقوق بین‌الملل

امنیت زیستی در حقوق بین‌الملل

تحولات قرن 21، ازیک‌سو، انسان معاصر را درمعرض تسهیلات و به مدد آن، توانمندی‌های جدیدی قرار داده که بهره‌برداری از فناوری‌های نوین اطلاعات، تعاملات گسترده و مرزگذار بین‌المللی، اصلاح ژنتیک محصولات یا ژن‌های معیوب، کاربرد رو به رشد هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در علوم مختلف، تنها بخشی از آن است و ازسوی‌دیگر، طبیعتاً مخاطراتی را نیز برای بشر معاصر به همراه داشته که از آنها گریزی...

ادامه مطلب

تحلیل حقوقی شیوع ویروس کرونا در گستره مقررات بهداشتی بین‌المللی

تحلیل حقوقی شیوع ویروس کرونا در گستره مقررات بهداشتی بین‌المللی

متعاقب سوانح، حوادث و وقایع بین‌المللی، حقوق بین‌الملل حاکم بر موضوع و طبیعتاً نقاط تاریک یا خاکستری آن بیشتر در کانون توجه و تأمل قرار می‌گیرد. شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف نیز از آن دسته موضوعاتی است که ممکن است این پرسش تلخ و گزنده را مطرح کند که آیا حقوق بین‌الملل قادر هست با تشکیلات و ساختار نسبتاً مفصل و فراگیر خود، با توجه به تورم هنجاری قواعد و مقررات درهم‌تنیده...

ادامه مطلب

منافع عالی جامعه بین‌المللی در مسلخ یکجانبه‌گرایی آمریکا:

منافع عالی جامعه بین‌المللی در مسلخ یکجانبه‌گرایی آمریکا:

تأکید بر لزوم رعایت هنجارهای زیست‌محیطی

روابط بین‌المللی بر مناسبات متقابل دوجانبه و چندجانبه میان دولت‌ها استوار است و به اقتضای حفظ نظم نیمبند در روابط دولت‌ها، روابط بین‌المللی‌ای که ماهیتاً برپایه انتخاب و نه تحمیل تعهد بنا شده، دولت‌ها را مخیر کرده است که بنابر ملاحظات ملی و منافع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خویش، تعهدات بین‌المللی را بپذیرند یا به انحای مورد پذیرش در چهارچوب نظام بین‌المللی از...

ادامه مطلب