آرامش شهبازی

 

امنیت زیستی در حقوق بین‌الملل

امنیت زیستی در حقوق بین‌الملل

مفاهیمی چون امنیت زیستی یا ایمنی زیستی شاید در اولین نگاه از جنس مفاهیم حقوقی و حقوق بین‌الملل به‌نظر نرسند؛ اما تعمق بیشتر در ابعاد این مفاهیم و تحولات علمی و عملی صورت‌گرفته در ارتباط با مفهوم امنیت در جوامع ملی و بین‌المللی، پیوستگی و همبستگی امنیت زیستی با امنیت ملی و به‌تبع آن، امنیت بین‌المللی را بیشتر به منصه ظهور می‌رساند. نباید از نظر دور داشت که پیوسته خلئی جدی در تحقق...

ادامه مطلب

تحلیل حقوقی شیوع ویروس کرونا در گستره مقررات بهداشتی بین‌المللی

تحلیل حقوقی شیوع ویروس کرونا در گستره مقررات بهداشتی بین‌المللی

متعاقب سوانح، حوادث و وقایع بین‌المللی، حقوق بین‌الملل حاکم بر موضوع و طبیعتاً نقاط تاریک یا خاکستری آن بیشتر در کانون توجه و تأمل قرار می‌گیرد. شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف نیز از آن دسته موضوعاتی است که ممکن است این پرسش تلخ و گزنده را مطرح کند که آیا حقوق بین‌الملل قادر هست با تشکیلات و ساختار نسبتاً مفصل و فراگیر خود، با توجه به تورم هنجاری قواعد و مقررات درهم‌تنیده...

ادامه مطلب

منافع عالی جامعه بین‌المللی در مسلخ یکجانبه‌گرایی آمریکا:

منافع عالی جامعه بین‌المللی در مسلخ یکجانبه‌گرایی آمریکا:

تأکید بر لزوم رعایت هنجارهای زیست‌محیطی

روابط بین‌المللی بر مناسبات متقابل دوجانبه و چندجانبه میان دولت‌ها استوار است و به اقتضای حفظ نظم نیمبند در روابط دولت‌ها، روابط بین‌المللی‌ای که ماهیتاً برپایه انتخاب و نه تحمیل تعهد بنا شده، دولت‌ها را مخیر کرده است که بنابر ملاحظات ملی و منافع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خویش، تعهدات بین‌المللی را بپذیرند یا به انحای مورد پذیرش در چهارچوب نظام بین‌المللی از...

ادامه مطلب