فاطمه سیاحی

 

مذاکرات تهران-ریاض؛

مذاکرات تهران-ریاض؛

دیگران چه دیدگاهی دارند؟

بعد از آغاز دور جدید مذاکرات برجامی ایران با ۱+۴ در وین، می‌توان مهم‌ترین رویداد سیاسی غرب آسیا را آغاز گفتگوها بین ریاض و تهران در بغداد دانست. رویدادی که البته با توجه به شرایط طرفین و فعالیت کشورهای میانجی دور از ذهن نبود؛ تحولات اخیر بین‌المللی و منطقه‌ای نیز به گونه‌ای پیش رفت که احتمال برگزاری آن را تقویت می‌کرد. فراتر از مقتضیات و خواست طرفین مواضع و دیدگاه قدرت‌ها، بازیگران...

ادامه مطلب

دیدگاه عربی نسبت به مذاکرات وین

دیدگاه عربی نسبت به مذاکرات وین

همزمان با آغاز دور جدید رایزنی‌های برجامی ایران و گروه ۱+۴ در وین، دیدگاه‌های رسمی و غیررسمیِ سلبی در جهان عرب نسبت به این گفتگوها شکل گرفت. بعد از چراغ سبز فرانسه به حضور کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس در مذاکرات برجامی، طی چند ماه اخیر شاهد افزایش اظهارنظرات منطقه‌ای از سوی این کشورها بودیم. حضوری که البته مورد تایید اکثریت طرف‌ها واقع نشد؛ و بدیهی بود که اضافه شدن کشورهای عربی به این...

ادامه مطلب