بحرین
اصلاحات سیاسی در بحرین:

اصلاحات سیاسی در بحرین:

موانع و چالش‌ها

کشور کوچک بحرین در حاشیه جنوبی خلیج فارس در طول چند ماه گذشته بعد از ماه فوریه دچار بحران سیاسی جدی و عمیقی شده است؛ بحرانی که تاکنون کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هیچ‌کدام آن را بدینگونه تجربه نکرده‌اند. این بحران با خیزش گسترده مردمی در این کشور آغاز شد و به‌رغم رویکرد مسالمت‌آمیز اولیه‌، رویکرد سرکوب و امنیتی حکومت از ماه مارس به بعد باعث تشدید و تعمیق آن شد. حکومت آل خلیفه در...

ادامه مطلب

رویکرد ترکیه به تحولات بحرین 

رویکرد ترکیه به تحولات بحرین 

      ترکیه ازجمله کشورهای مهم خاورمیانه است که سیاست خارجی فعالانه‌ای را در قبال تحولات جهان عرب دنبال می‌کند. با توجه به اینکه بحرین از حوزه‌های اصلی دچار تحول و بحران در سطح منطقه‌ای است، یکی از پرسش‌ها و مسائل مهم قابل بررسی سیاست خارجی ترکیه آن است که ترکیه چه رویکردی به تحولات بحرین اتخاذ کرده است؟ ترکیه سعی کرده است در مورد تحولات بحرین رویکرد متوازنی را اتخاذ نماید...

ادامه مطلب

بحران در شورای همکاری خلیج فارس:

بحران در شورای همکاری خلیج فارس:

چرا بحرین؟

خیزش های مردمی جهان عرب در سال 2011 از کشورهای تونس و مصر شروع شد و سپس به بسیاری از کشورهای دیگر عربی نیز سرایت کرد. در آغاز خیزش های مردمی جهان عرب در این خصوص که آیا این تحولات به تمام جهان عرب و حتی خاورمیانه غیر عربی نیز گسترش خواهد  یافت یا اینکه احتمال تکرار خیز شهای مردمی در کدام کشورها بیشتر است، مناظرات جدی وجود داشت. از جمله دیدگاه های جدی و غالب در این مورد در ابتدا آن بود که احتمال اینکه...

ادامه مطلب

تحولات بحرین:

تحولات بحرین:

ملاحظات عربستان سعودی

عربستان سعودی کشوری با نظام سیاسی پادشاهی و گرایشات محافظه کارانه محسوب می شود. محافظه‌کاری و سنتی بودن این نظام سیاسی در عرصه سیاست خارجی نیز بازتاب داشته است و دولت سعودی در سیاست خارجی خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز اغلب با محافظه‌کاری و ملاحظه کاری عمل کرده است. اما این دولت در خصوص خیزش مردمی و تحولات بحرین رویکردی را از خود به نمایش گذاشت که می توان آن را رویکردی فعالانه و...

ادامه مطلب