شهرية الأمن الدولي - العدد 43

ويژه نامه انتخابات رژيم صهيونيستي(2022)ضعف‌های ساختار سیاسی و انتخاباتی رژیم صهیونیستی - سیدمصطفی موسوی

جدال درون گفتمانی جریان راست و دستاوردهای سیاسی در رژیم صهیونیستی - محمد هادی‌زاده

چرایی تداوم قدرت نتانیاهو در فضای سیاسی رژیم صهیونیستی - محمد هادی‌زاده

چالش‌های انتخاباتی احزاب عربی رژیم صهیونیستی - علیرضا صابری

انتخابات 2022 رژیم صهیونیستی و چشم انداز روابط با روسیه - سیدمصطفی موسوی

رویکرد آمریکا به احزاب و انتخابات رژیم صهیونیستی - امیرمحمد رئیسیان

اتحادیه اروپا به احزاب و انتخابات رژیم صهیونیستی - امیرمحمد رئیسیان