شهرية الأمن الدولي - العدد 41

ويژه نامه بازدارندگيضعف فزاینده بازدارندگی رژیم صهیونیستی _ حسین آجورلو

بازدارندگی بر اساس فرهنگ و سنت استراتژیک چین _ احسان صادقی چیمه

بریتانیا و بازدارندگی چندوجهی متعارف و غیرمتعارف _ حسین عسگریان

راهبرد بازدارندگی چندوجهی استرالیا (متعارف، هسته‌ای، سایبری، تروریسم) _ زینب فرهادی

عربستان سعودی و ارتقای بازدارندگی مبتنی بر منابع چندگانه قدرت _ نجمیه پوراسمعیلی

مروری بر بازدارندگی چندوجهی پاکستان _ سمیه مروتی

راهبرد بازدارندگی چندوجهی روسیه (متعارف، هسته‌ای، سایبری، تروریسم) _ زهره خانمحمدی