شهرية الأمن الدولي - العدد 45

ويژه نامه روابط آمريكا با ساير بازيگرانروابط بریتانیا و ایالات متحده آمریکا؛ از برگزیت تا بازگشت به همکاری‌های استراتژیک - حسین عسگریان

روابط ایالات‌متحده آمریکا و استرالیا؛ از مشارکت راهبردی تا شبکه‌سازی امنیتی - زینب فرهادی

روابط خارجی روسیه و ایالات متحده؛ تداوم رقابت‌های استراتژیک - زهره خانمحمدی

رابطه ایالات متحده آمریکا با لیبی؛ از رویکردی سخت تا رویکردی ترکیبی (2011 تاکنون) - نجمیه پوراسمعیلی

روابط پاکستان و ایالات متحده؛ روابطی تابع متغیرهای منطقه‌ای - سمیه مروتی

بنیان‌های در حال تغییر روابط ایالات متحده آمریکا ـ چین - احسان صادقی چیمه