معرفی کتاب
آشنایی با کشورهای اسلامی (۵): پاکستان

آشنایی با کشورهای اسلامی (۵): پاکستان

چاپ نخست: شهریور ماه ۱۳۸۵ شابک: ۳ ـ ۰۲۱ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۴۰۰ تومان خرید  آشنایی با کشورهای اسلامی (۵): پاکستان   نظارت و تدوین: محمدهادی فلاح‌زادهگردآوری: مهدی اسکندریان، قاسم سیمیاریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آشنایی با کشورهای اسلامیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020062108032017    کشور پاکستان گرچه از نظر استقلال، پیشینه زیادى ندارد، ولیکن...

ادامه مطلب

آشنایی با کشورهای اسلامی (۴): جمهوری اسلامی  ایران

آشنایی با کشورهای اسلامی (۴): جمهوری اسلامی ایران

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۸۴ شابک:۴ ـ ۰۱۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۲۳۰۰ تومان خرید  آشنایی با کشورهای اسلامی (۴): جمهوری اسلامی  ایران   نظارت و تدوین: محمدهادی فلاح‌زادهگردآوری: مهدی اسکندریان، قاسم سیمیاریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آشنایی با کشورهای اسلامیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020054210431914   ایران دارای پیشینه تاریخی چند هزار ساله قبل از میلاد...

ادامه مطلب

آشنایی با کشورهای اسلامی (۳): ترکیه

آشنایی با کشورهای اسلامی (۳): ترکیه

چاپ نخست: تیر ماه ۱۳۸۴ شابک:۳ ـ ۸۳ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۴۰۰ تومان خرید  آشنایی با کشورهای اسلامی (۳): ترکیه   نظارت و تدوین: محمدهادی فلاح‌زادهگردآوری: مهدی اسکندریان، قاسم سیمیاریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران،کتاب آشنایی با کشورهای اسلامیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020055406082818   شماره‌های یک و دو (آشنایی با کشورهای اسلامی (مصر و مالزی)) با برخی...

ادامه مطلب

آشنایی با کشورهای اسلامی (۲): مالزی

آشنایی با کشورهای اسلامی (۲): مالزی

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸۳ شابک:۹ ـ ۴۶ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۲۰۰ تومان خرید  آشنایی با کشورهای اسلامی (۲): مالزی   نظارت و تدوین: محمدهادی فلاح‌زادهگردآوری: مهدی اسکندریان، قاسم سیمیاریان، حسن سعید کلاهیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آشنایی با کشورهای اسلامیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020051002471509   شماره نخست «آشنایی با کشورهای اسلامی» با معرفی کشور...

ادامه مطلب

آشنایی با کشورهای اسلامی (۱): جمهوری عربی مصر

آشنایی با کشورهای اسلامی (۱): جمهوری عربی مصر

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۸۳ شابک:۷ ـ ۳۳ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۴۵۰ تومان خرید  آشنایی با کشورهای اسلامی (۱): جمهوری عربی مصر   نظارت و تدوین: محمدهادی فلاح‌زادهگردآوری: مهدی اسکندریان، قاسم سیمیاریان، سیدجواد موسویانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آشنایی با کشورهای اسلامیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020042211320808   امروزه با حصارهایی که ـ خواسته یا ناخواسته ـ در...

ادامه مطلب

برآورد استراتژیک مصر (جلد اول)

برآورد استراتژیک مصر (جلد اول)

چاپ نخست: اسفند ماه 1381 شابک: 9ـ9ـ5910ـ964 قیمت: 3000 تومان خرید  برآورد استراتژیک مصر (جلد اول)    گردآوری: مختار حسینی و دیگرانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیک   با ورود به قرن بیست و یکم، دولت، ملت یا نظام‌های ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیلشان در نظام بین‌المللی، هنوز مهم‌ترین بازیگران این عرصه هستند و رویدادهای مهم جهان را...

ادامه مطلب

برآورد استراتژیک عربستان سعودی (سرزمینی ـ سیاسی)

برآورد استراتژیک عربستان سعودی (سرزمینی ـ سیاسی)

چاپ نخست: تیرماه۱۳۸۴ شابک: ۷ ـ ۷۸ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۲۶۰۰ تومان خرید  برآورد استراتژیک عربستان سعودی (سرزمینی ـ سیاسی)   گردآوری: نجف زراعت‌پیشه انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیککدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: NA00020054607471216   با ورود به قرن بیست و یکم، دولت، ملت یا نظام‌های ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیلشان در نظام...

ادامه مطلب

برآورد استراتژیک ژاپن (سرزمینی ـ سیاسی)

برآورد استراتژیک ژاپن (سرزمینی ـ سیاسی)

چاپ نخست: اسفند ماه 1382 شابک: ۲ ـ ۷۲ ـ ۵۹۱۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۳۶۰۰ تومان خرید  برآورد استراتژیک ژاپن (سرزمینی ـ سیاسی)   گردآوری: مریم معین‌زادهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیک  با ورود به قرن بیست و یکم، دولت، ملت یا نظام‌های ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیلشان در نظام بین‌المللی، هنوز مهم‌ترین بازیگران این عرصه هستند و...

ادامه مطلب

برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی ـ دفاعی ـ اقتصادی ـ اجتماعی)

برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی ـ دفاعی ـ اقتصادی ـ اجتماعی)

چاپ نخست: مهر ماه ۱۳۸۵ شابک: X ـ ۰۲۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۶۰۰۰ تومان خرید  برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی ـ دفاعی ـ اقتصادی ـ اجتماعی)   مؤلف: محسن مرادیانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیککدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020065604210609   با ورود به قرن بیست و یکم، دولت، ملت یا نظام‌های ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیلشان در نظام...

ادامه مطلب

برآورد استراتژیک پاکستان (سرزمینی- سیاسی)

برآورد استراتژیک پاکستان (سرزمینی- سیاسی)

چاپ نخست: تابستان 1382 شابک: - قیمت: 1900 تومان خرید   برآورد استراتژیک پاکستان (سرزمینی- سیاسی)   گردآورندگان: بخش سرزمینی: غزاله نظیف‌کار، حسین نوروزی؛ بخش سیاسی: غزاله نظیف‌کارانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیک   با ورود به قرن بیست و یکم، دولت، ملت یا نظام‌های ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیلشان در نظام بین‌المللی، هنوز...

ادامه مطلب

برآورد استراتژیک ایالات متحده‌ آمریکا (سرزمینی- سیاسی)

برآورد استراتژیک ایالات متحده‌ آمریکا (سرزمینی- سیاسی)

چاپ نخست: بهار 1381 فروست ناشر؛ 11 قیمت: 3000 تومان خرید  برآورد استراتژیک ایالات متحده‌ آمریکا (سرزمینی- سیاسی)   گردآورندگان: امیرعلی ابوالفتح، آرزو قلی‌پورانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیک   با ورود به قرن بیست و یکم، دولت‌ـ ملت یا نظامهای ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیل‌شان در نظام بین‌المللی، هنوز مهم‌ترین بازیگران...

ادامه مطلب

برآورد استراتژیک آذربایجان (جلد دوم)(اقتصادی ـ نظامی)

برآورد استراتژیک آذربایجان (جلد دوم)(اقتصادی ـ نظامی)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۸۵ شابک: ۳ـ۳۲ـ۵۹۱۰ـ۹۶۴ قیمت: ۵۵۰۰ تومان خرید   برآورد استراتژیک آذربایجان (جلد دوم)(اقتصادی ـ نظامی) گردآوری و تدوین: الیاس واحدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیککدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020062212041409   با ورود به قرن بیست و یکم، دولت، ملت یا نظام‌های ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیلشان در نظام...

ادامه مطلب

 برآورد استراتژیک آذربایجان(جلد اول)(سرزمینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)

برآورد استراتژیک آذربایجان(جلد اول)(سرزمینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)

چاپ نخست: اسفند ماه 1382 شابک: ۳ ـ ۳۲ ـ ۵۹۱۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۳۰۰۰ تومان خرید    برآورد استراتژیک آذربایجان(جلد اول)(سرزمینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)گردآوری و تدوین: الیاس واحدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب برآورد استراتژیک کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020062212041409  با ورود به قرن بیست و یکم، دولت، ملت یا نظام‌های ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش...

ادامه مطلب

 جهانی شدن سیاست (جلد ۲): روابط بین‌الملل در عصر نوین (موضوعات بین‌المللی، جهانی شدن در آینده)

جهانی شدن سیاست (جلد ۲): روابط بین‌الملل در عصر نوین (موضوعات بین‌المللی، جهانی شدن در آینده)

چاپ نخست: دی ماه ۱۳۸۳ شابک: x ـ ۴۰ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۲۴۰۰ تومان خرید   جهانی شدن سیاست (جلد ۲): روابط بین‌الملل در عصر نوین (موضوعات بین‌المللی، جهانی شدن در آینده)   نویسندگان: جان بیلیس، استیو اسمیت و دیگرانمترجم: ابوالقاسم راه‌چمنی و دیگرانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب مرجعکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020055201540114    کتابی که پیش رو دارید...

ادامه مطلب

جهانی شدن سیاست (جلد ۱): روابط بین‌الملل در عصر نوین (زمینة تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرآیندها)

جهانی شدن سیاست (جلد ۱): روابط بین‌الملل در عصر نوین (زمینة تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرآیندها)

چاپ نخست: دی ماه ۱۳۸۳ شابک: ۶ ـ ۳۹ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۲۴۰۰تومان خرید   جهانی شدن سیاست (جلد ۱): روابط بین‌الملل در عصر نوین (زمینة تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرآیندها) نویسندگان: جان بیلیس، استیو اسمیت و دیگران مترجم: ابوالقاسم راه‌چمنی و دیگران انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب مرجع کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020055201540114 کتابی که پیش رو...

ادامه مطلب

راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۳ شابک:  8ـ83ـ5910ـ964 قیمت: 4800 تومان خرید    راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی گردآوری و تدوین: بهزاد احمدی، فیروزه میررضویانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب مرجع    تحولات پس از جنگ سرد در عرصه بین‌المللی، برچیده شدن نظام دوقطبی، استقلال 15 جمهوری از اتحاد جماهیر شوروی، طرح مباحث انرژی دریای خزر، حمله آمریکا به...

ادامه مطلب

راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (2)(مراکز مطالعات خاورمیانه و خلیج‌فارس، آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و اروپای شرقی، آسیا و اقیانوسیه)

راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (2)(مراکز مطالعات خاورمیانه و خلیج‌فارس، آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و اروپای شرقی، آسیا و اقیانوسیه)

چاپ نخست: فروردین ماه 1384 شابک: ۸ ـ ۳۵ ـ ۵۹۱۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۵۷۰۰ تومان خرید راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (2)(مراکز مطالعات خاورمیانه و خلیج‌فارس، آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و اروپای شرقی، آسیا و اقیانوسیه) تدوین: فیروزه میررضویگردآوری و ترجمه: افسانه احدی، ستوده زیباکلامانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب مرجعکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020052803581210   پروژه راهنمای...

ادامه مطلب

راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (1)(مراکز مطالعات استراتژیک،‌ بین‌المللی، سیاست و روابط خارجی و علوم سیاسی)

راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (1)(مراکز مطالعات استراتژیک،‌ بین‌المللی، سیاست و روابط خارجی و علوم سیاسی)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۸۲ قیمت جلد گالینگور:۴۳۰۰ تومان قیمت جلد معمولی: 3900 تومان خرید   راهنمای مراکز مطالعاتی جهان (1)(مراکز مطالعات استراتژیک،‌ بین‌المللی، سیاست و روابط خارجی و علوم سیاسی)   گردآوری و تدوین: بهزاد احمدی، فیروزه میررضوی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب مرجع   پروژه راهنمای مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی جهان به‌عنوان یکی از برنامه‌های...

ادامه مطلب

لابی و لابی‌گر در آمریکا

لابی و لابی‌گر در آمریکا

چاپ نخست: فروردین ماه 1387 شابک: ۶ ـ ۰۸۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 4200 تومان خرید   لابی و لابی‌گر در آمریکا   مؤلف: بهزاد احمدینظارت و اجرا: مؤسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020081104530514 لابی به معنای عام یعنی درخواست از کسی یا تحت فشار گذاشتن او برای انجام کاری و در معنای خاص و سیاسی یعنی تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های حکومت و...

ادامه مطلب

 نفوذ اسرائیل در آمریکا

نفوذ اسرائیل در آمریکا

چاپ نخست: شهریور ماه ۱۳۸۸ شابک: 6-110-526-964-978 قیمت: 5300 تومان خرید  نفوذ اسرائیل در آمریکا    نویسنده: جیمز پتراس  مترجم: غدیر نبی‌زاده  انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 25D4CF0  از نیم قرن پیش تاکنون، تشکیل رژیم جعلی اسرائیل به معضلی پایدار در خاورمیانه تبدیل شده است. باآنکه اکثر اروپاییان و شمار روبه‌رشدی...

ادامه مطلب


1
2
3
...
19
20
21
22