معرفی کتاب
مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای جنوب غربی (سند چشم‌انداز)

مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای جنوب غربی (سند چشم‌انداز)

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸۸ شابک: ۸ ـ ۱۱۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 4500 تومان خرید  مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای جنوب غربی (سند چشم‌انداز)   مؤلف: دکتر سیدهادی زرقانیانتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 438F347 بر اساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که پس از قانون اساسی مهم‌ترین...

ادامه مطلب

مقدمه‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی

مقدمه‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸8 شابک: ۵ ـ ۱۱۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 3700 تومان خرید   ‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی نویسنده: امانوئل والرشتاینمترجم: حسین عسگریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کدبازیابی درکتابخانه دیجیتالی دید:  23E988A «نظریة نظام جهانی» از گسترده‌ترین تلاش‌های نظری و متأثر از جامعه‌شناسی تاریخی است که توجه به ساختار نظام...

ادامه مطلب


1
2
3
...
20
21
22