معرفی کتاب
روزهای سرنوشت‌ساز آلمان (تاریخ معاصر آلمان از 1914 تا 1989)

روزهای سرنوشت‌ساز آلمان (تاریخ معاصر آلمان از 1914 تا 1989)

چاپ نخست: آذر ۱۳۸۳ شابک:۲ ـ ۲۷ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت : ۳۴۰۰ تومان خرید  روزهای سرنوشت‌ساز آلمان (تاریخ معاصر آلمان از 1914 تا 1989) نویسنده: پروفسور گیدو کنوپ (Guido Knopp)مترجم: علی نورزادانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020043810411008   در جهان امروز رویدادهای سیاسی، اجتماعی یا تاریخی از آنچنان اهمیتی برخوردارند که گاهی یک رویداد...

ادامه مطلب

پرونده هسته‌ای ایران 1 (روندها و نظرها)

پرونده هسته‌ای ایران 1 (روندها و نظرها)

چاپ نخست: آبان ۱۳۸۳ شابک:۹ ـ ۲۹ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت : ۲۶۰۰ تومان خرید  پرونده هسته‌ای ایران 1 (روندها و نظرها) نظارت و تدوین: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020043710062311   هرچند مسئله «تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی» همواره از ادعاهایی بوده که از سوی دشمنان انقلاب و در کنار مواردی...

ادامه مطلب

 سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی

سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی

چاپ نخست: آبان ۱۳۸۳ شابک:۲ ـ ۳۰ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت : ۲۴۰۰ تومان خرید  سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020045510102314   پیدایش جامعه فراصنعتی این تردید را مطرح نموده که مبانی سنتی قدرت ملی به‌صورت بنیادین تغییر کرده است و بنابراین، باید شاخص‌هایی که برای سنجش قدرت نسبی کشورها مورد توجه قرار...

ادامه مطلب

حقوق و امنیت در فضای سایبر

حقوق و امنیت در فضای سایبر

چاپ نخست: فروردین ۱۳۸۴ شابک:6ـ56ـ8680ـ964 قیمت: 2500 تومان  خرید  حقوق و امنیت در فضای سایبر تألیف: دکتر ابراهیم حسن‌بیگیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020050003331412   توسعه فزآینده فناوری اطلاعات و ارتباطات به تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی و دفاعی ـ امنیتی منجر شده است و مجموعة...

ادامه مطلب

 پرونده هسته‌ای ایران ۲ (روندها و نظرها)

پرونده هسته‌ای ایران ۲ (روندها و نظرها)

چاپ نخست: مهر ۱۳۸۴ شابک:۴ ـ ۰۰۹ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۲۸۰۰ تومان  خرید  پرونده هسته‌ای ایران ۲ (روندها و نظرها)گردآوری و تدوین: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020050610340511   از سال‌های گذشته، مسئله «تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی» همواره از ادعاهایی بوده که از سوی دشمنان...

ادامه مطلب

چالش‌های هویت در آمریکا

چالش‌های هویت در آمریکا

چاپ نخست: فروردین ۱۳۸۴ شابک: ۹ ـ ۶۳ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۴۰۰۰ تومان  خرید  چالش‌های هویت در آمریکا مترجمان: محمودرضا گلشن‌پژوه، حسن سعید کلاهی خیابان، عباس کاردانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  BB00020054104101008   ساموئل هانتینگتون، رئیس آکادمی منطقه‌ای و بین‌المللی هاروارد، که با نگارش کتاب «برخورد...

ادامه مطلب

سیاست خارجی روسیه؛ خودآگاهی و منافع ملی

سیاست خارجی روسیه؛ خودآگاهی و منافع ملی

چاپ نخست: اردیبهشت ۱۳۸۴ شابک:8-69-8680-964 قیمت: 2900 تومان  خرید  سیاست خارجی روسیه؛ خودآگاهی و منافع ملی نویسنده: آ. گ. زادوخینمترجم: دکتر مهدی سنائیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  BB00020051305380209   روسیه سرزمین شگفتی‌ها و تضادهاست و این ویژگی بر جریانات داخلی و رفتار خارجی آن اثر می‌گذارد. گاه خشونت طبیعت در سیمای تزارها و...

ادامه مطلب

افسانة انقلاب‌های رنگی

افسانة انقلاب‌های رنگی

چاپ نخست: مرداد ۱۳۸۴ شابک:  ۷ ـ ۹۵ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۵۰۰ تومان  خرید  افسانة انقلاب‌های رنگی به کوشش دکتر الهه کولاییانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020052508153114   مرز طولانی کشور ما با جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی در منطقة آسیای مرکزی و قفقاز و فدراسیون روسیه، اهمیت شناخت دقیق این مناطق را...

ادامه مطلب

سیاست و توسعه در جهان سوم

سیاست و توسعه در جهان سوم

چاپ نخست: شهریور ۱۳۸۴ شابک: ۴ ـ ۸۸ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: 2400 تومان  خرید  سیاست و توسعه در جهان سوم مترجمان: علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020051709020410     آیا ما هم می‌توانیم جزء کشورهای توسعه‌یافته باشیم؟ راه‌های رسیدن به توسعه کدام است؟آیا فرایند و شیوه‌ای که طی آن کشورهای...

ادامه مطلب

امپراتوری رو به مرگ (امپریالیسم آمریکا و مقاومت جهانی)

امپراتوری رو به مرگ (امپریالیسم آمریکا و مقاومت جهانی)

چاپ نخست: فروردین ۱۳90 شابک: ۵ ـ ۱۴۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۸۲۰۰ تومان خرید  امپراتوری رو به مرگ (امپریالیسم آمریکا و مقاومت جهانی) مؤلف: فرانسیس شورمترجم: علیرضا طیبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E0075D4   از دهة 1970 چیرگی جهانی امپراتوری آمریکا در دورة پس از جنگ جهانی دوم، در خارج با مقاومت فزاینده و در خود آن کشور با تناقضاتی...

ادامه مطلب

 کتاب حقوق بشر (۲)

کتاب حقوق بشر (۲)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۹ شابک: ۷ ـ ۱۴۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۵۷۰۰ تومان خرید   کتاب حقوق بشر (۲) گردآوری و تدوین: الهام شوشتری‌زاده انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کدبازیابی در کتابخانه...

ادامه مطلب

 جنگ نرم ۶ (ویژه جنگ رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران)

جنگ نرم ۶ (ویژه جنگ رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۹ شابک: ۰ ـ ۱۴۱ ـ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۵۴۰۰ تومان خرید   جنگ نرم ۶ (ویژه جنگ رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران)   تدوین: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوه انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران،...

ادامه مطلب

کتاب اروپا 10 (ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا)

کتاب اروپا 10 (ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا)

چاپ نخست: فروردین ۱۳90 شابک: ۹-۱۴۸-526-964-978 قیمت: ۶۲۰۰ تومان خرید  کتاب اروپا 10 (ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا) تدوین و گردآوری: بهزاد احمدی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 409AE22   از زمان پیروزی انقلاب در ایران، روابط ایران با اتحادیة اروپا ـ در آن زمان جامعة اقتصادی اروپا ـ فرازونشیب‌های بسیاری را تجربه کرده و...

ادامه مطلب

رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران (با اصلاحات و اضافات کامل)

رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران (با اصلاحات و اضافات کامل)

چاپ نخست: فروردین ۱۳۹۰ شابک: ۲ ـ ۱۴۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۳۴۰۰ تومان خرید  رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران (با اصلاحات و اضافات کامل) مؤلف: دکتر علی عبداله‌خانی ـ عباس کاردانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E6CE9F3   کتاب رویکردها و طرح‌های آمریکایی اولین بار در سال 1385 در 5 فصل و 220 صفحه به زیور طبع...

ادامه مطلب

کتاب امنیت بین‌الملل ۲ (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)

کتاب امنیت بین‌الملل ۲ (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)

چاپ نخست: فروردین ۱۳۸۴ شابک: ۷ ـ ۶۴ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۲۰۰۰ تومان  خرید  کتاب امنیت بین‌الملل ۲ (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) نظارت و تدوین: دکتر علی‌ عبدالله خانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  BB00020055404211910   کتاب حاضر، دومین جلد از مجموعه کتاب‌های موضوعی تهیه شده توسط...

ادامه مطلب

کتاب مصائب امپراتوری (امپریالیسم نظامی آمریکا در قرن ۲۱)

کتاب مصائب امپراتوری (امپریالیسم نظامی آمریکا در قرن ۲۱)

چاپ نخست: فروردین ۱۳۸۴ شابک: ۳ ـ ۶۶ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۳۷۰۰ تومان  خرید  کتاب مصائب امپراتوری (امپریالیسم نظامی آمریکا در قرن ۲۱) مترجمان: عباس کاردان، حسن سعید کلاهی خیابانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  BB00020055604352011 امپراتوری آمریکا همچون امپراتوری‌های پیشین نظامی ـ سیاسی بر حفظ، گسترش و تقویت کمی و کیفی پایگاه‌های...

ادامه مطلب

کتاب روابط ایران و انگلستان جلد (۱)

کتاب روابط ایران و انگلستان جلد (۱)

چاپ نخست: خرداد ماه ۱۳۸۴ شابک: ۰ ـ ۷۶ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۴۰۰ تومان  خرید  کتاب روابط ایران و انگلستان جلد (۱) ناظر علمی: دکتر کابک خبیریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020054706022819   پانصد سال پیش بود که انگلیسی‌ها به‌عنوان مردمی تاجرپیشه پا به‌ خاک ایران گذاشتند و به‌تدریج توانستند این نفوذ تجاری را به نفوذ سیاسی...

ادامه مطلب

ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل (جلد دوم)

ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل (جلد دوم)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۵ شابک:۲ ـ ۰۲۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۸۲۰۰ تومان خرید   ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل (جلد دوم) مترجم: علی جنتیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهرانکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020063203411115  اشغال سرزمین‌های عربی فلسطین توسط یهودیان صهیونیست و حمایت قدرت‌های بزرگ بین‌المللی، ازجمله مهم‌ترین و پرماجراترین حوادث قرن گذشته محسوب می‌شود که...

ادامه مطلب

ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل (جلد اول)

ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل (جلد اول)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۵ شابک: ۴ ـ ۰۲۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۸۲۰۰ تومان خرید  ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل (جلد اول) مترجم: علی جنتیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020063203411115   اشغال سرزمین‌های عربی فلسطین توسط یهودیان صهیونیست و حمایت قدرت‌های بزرگ بین‌المللی، ازجمله مهم‌ترین و پرماجراترین حوادث قرن گذشته محسوب...

ادامه مطلب

 رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران

رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۵ شابک: ۸ ـ ۰۴۱ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۱۹۰۰ تومان خرید  رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران   تألیف: دکتر علی عبدالله خانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020075602520710    پرونده دولت آمریکا در روابط با کشور و ملت ایران در طول نیم قرن گذشته، مملو از صفحات سیاه و تاریک است. آنچه در این پرونده بیش از همه...

ادامه مطلب


1
2
3
...
15
16
17
18
19
20
21
22