معرفی کتاب
تروریسم‌شناسی

تروریسم‌شناسی

چاپ نخست: مرداد ماه ۱۳۸۶ شابک:۶ ـ ۰۵۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۳۳۰۰ تومان   خرید  تروریسم‌شناسی تألیف: دکتر علی عبدالله‌خانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020072508571911   تروریسم در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورها همواره به عنوان یک مسئله و یا موضوع امنیتی مهم مطرح بوده است. اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به یکی از مهم‌ترین...

ادامه مطلب

تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش)

تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۶ شابک:۲ ـ ۰۷۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۳۰۰۰ تومان   خرید   تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش) مؤلف: دکتر علی عبداله‌خانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:BB00020084403320117 مطالعه تهدیدات در امنیت ملی یکی از مهم‌ترین و بنیانی‌ترین موضوعات مطالعات راهبردی در امنیت ملی هر کشوری می‌باشد. در این چارچوب شناخت و...

ادامه مطلب

شیعیان عربستان

شیعیان عربستان

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۶ شابک:۵ ـ ۰۷۶ ـ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۳۹۰۰ تومان   خرید  شیعیان عربستان نویسنده: فواد ابراهیممترجمان: سلیمه دارمی و فیروزه میررضویانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020085302422610   حضور شیعیان در عربستان به قرن اول هجری، یعنی زمانی که شیعیانِ علی(ع)، جانشینی پیامبر توسط ابوبکر را رد کردند،...

ادامه مطلب

جنگ، رسانه‌ها و تبلیغات

جنگ، رسانه‌ها و تبلیغات

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۶ شابک:۲ـ۰۴۴ـ۵۲۶ـ۹۶۴ قیمت: ۳۰۰۰ تومان   خرید   جنگ، رسانه‌ها و تبلیغات تدوین: یحیی کمالی‌پور، نانسی اسنومترجمان: عباس کاردان، حسن سعید کلاهی خیابانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020072603541414   کتاب «جنگ، رسانه‌ها و تبلیغات» مجموعه‌ای عالی جهت ارائه دیدگاه‌های به حاشیه رانده...

ادامه مطلب

جنگ نرم ۳ (نبرد در عصر اطلاعات)

جنگ نرم ۳ (نبرد در عصر اطلاعات)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۶ شابک:۹ ـ ۰۷۸ ـ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 4800 تومان   خرید   جنگ نرم ۳ (نبرد در عصر اطلاعات) گردآوری و تدوین: دکتر علی عبداله‌خانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020085103060511   نقش اطلاعات در حوزه‌های استراتژیک و امنیتی همواره ارزنده و ذی‌نفوذ بوده است. اما این نقش از اواخر قرن بیستم دچار تغییر و...

ادامه مطلب

جنگ نرم 2 (جنگ رسانه‌ای)

جنگ نرم 2 (جنگ رسانه‌ای)

چاپ دوم: فروردین ماه ۱۳۸۶ شابک:۴ ـ ۱۲ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ قیمت: ۲۴۰۰ تومان   خرید   جنگ نرم 2 (جنگ رسانه‌ای) گردآوری و تدوین: حمید ضیایی‌پرورانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020042308442109 دومین جلد از مجموعه کتاب‌های جنگ نرم به مباحث مرتبط با «جنگ رسانه‌‌ای» اختصاص یافته و می‌کوشد تا به سؤالاتی همچون چیستی جنگ...

ادامه مطلب

جنگ نرم ۴ (عملیات روانی و فریب استراتژیک)

جنگ نرم ۴ (عملیات روانی و فریب استراتژیک)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۶ شابک:۶ ـ ۰۷۹ ـ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 6۵۰۰ تومان   خرید جنگ نرم ۴ (عملیات روانی و فریب استراتژیک)گردآوری و تدوین: منصور ابراهیمی خوسفی، نادعلی بای، مرادعلی صدوقیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020081103110511   تأمین «امنیت ملی» شامل ایجاد و بهره‌برداری از «فرصت‌ها»، مقابله با «تهدیدات»و...

ادامه مطلب

مقدمه‌ای بر سیاست و حکومت در آفریقا

مقدمه‌ای بر سیاست و حکومت در آفریقا

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۶ شابک:۰ ـ ۰۴۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۵۵۰۰ تومان   خرید ‌ای بر سیاست و حکومت در آفریقامترجمان: دکتر علی گلیانی، دکتر احمد بخشیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020073604520715 کتاب «‌ای بر سیاست و حکومت در آفریقا یک متن ایده‌آل برای تازه‌واردانی است که می‌خواهند دربارة این قارة...

ادامه مطلب

ناتو در قرن بیست‌ویکم

ناتو در قرن بیست‌ویکم

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۶ شابک:۸ ـ ۰۷۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۳۰۰۰ تومان   خرید  ناتو در قرن بیست‌ویکم مؤلف: سلیمه دارمیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020084102051915   بررسی تاریخ ناتو نشان می‌دهد که این پیمان امنیت جمعی تاکنون شاهد سه مرحله از تحولات بوده است. این مراحل عبارتند از: از پیدایش تا فروپاشی شوروی، پس از پایان...

ادامه مطلب

ایجاد شبکه‌هایی از مسلمانان میانه‌رو

ایجاد شبکه‌هایی از مسلمانان میانه‌رو

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۸۶ شابک: ۵ ـ ۰۶۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ قیمت: ۳۰۰۰ تومان   خرید  ایجاد شبکه‌هایی از مسلمانان میانه‌رو مترجمان: عباس کاردان، مهسا ماه‌پیشانیانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020071311491214   این کتاب حاصل پژوهشی از سوی مرکز سیاست عمومی خاورمیانه مؤسسه رند و با پشتیبانی مالی بنیاد اسمیت ریچاردسون می‌باشد که...

ادامه مطلب

فرهنگ استراتژیک

فرهنگ استراتژیک

چاپ نخست: مرداد ماه ۱۳۸۶ شابک: ۰ ـ ۰۶۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۲۰۰ تومان   خرید  فرهنگ استراتژیک مؤلف: دکتر علی عبداله‌خانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020074412460810   اصولاً ظهور نقش فرهنگ در امنیت ملی و رفتارهای استراتژیک با فروپاشی شوروی قرین بوده است. هرچند در گذشته به‌ویژه در دوران ماقبل جنگ سرد و اوایل این...

ادامه مطلب

پرونده هسته‌ای ایران ۴ (روندها و نظرها)

پرونده هسته‌ای ایران ۴ (روندها و نظرها)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸7 شابک:۹ ـ ۰۸۱ ـ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۳۳۰۰ تومان خرید  پرونده هسته‌ای ایران ۴ (روندها و نظرها) نظارت و تدوین: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020082904301409 سال ۱۳۸۶ را می‌توان به نوعی، سالی شاخص در مسئله هسته‌ای ایران نامید. وقوع تحولات بسیار در گستره موضوع هسته‌ای ایران...

ادامه مطلب

حقایق ناگفته از گوانتانامو (سرگذشت یک پزشک زندانی)

حقایق ناگفته از گوانتانامو (سرگذشت یک پزشک زندانی)

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۸7 شابک:۳ ـ ۰۹۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۵۳۰۰ تومان خرید  حقایق ناگفته از گوانتانامو (سرگذشت یک پزشک زندانی) مؤلف: دکتر سیدمحمد علیشاه موسوی گردیزیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020084210192910 نویسندگی هنری ظریف و کاری مشکل است؛ اما نوشتن از مشکلات یک زندانی، آن‌هم از زندان گوانتانامو که نامش لرزه بر اندام...

ادامه مطلب

سیاست و اطلاعات (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

سیاست و اطلاعات (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۸7 شابک:۰ ـ ۰۹۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۵۵۰۰ تومان خرید  سیاست و اطلاعات (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) نویسندگان: مهدی میرمحمدی، عبدالمحمود محمدی‌لردانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  BB00020080911272411 نقش اطلاعات در حکومتداری، مسئله‌ای است که در صحت آن، تردیدی وجود ندارد. مروری بر رساله «هنر جنگ»...

ادامه مطلب

کتاب اروپا 7 (ویژه رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا)

کتاب اروپا 7 (ویژه رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا)

چاپ نخست: فروردین ماه 1385 شابک: 964-526-020-5 قیمت: 1950 تومان خرید  کتاب اروپا 7 (ویژه رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا) گردآوری و تدوین؛ علی فلاحیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020061403240509   تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، رویکرد امنیتی اروپا تابعی از رویکرد امنیتی ایالات متحده محسوب می‌گردید چراکه منافع مشترک...

ادامه مطلب

رهبری و قدرت هوشمند

رهبری و قدرت هوشمند

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸7 شابک:  7 ـ 098 ـ 526 ـ 964 ـ 978 قیمت: 4000 تومان خرید  رهبری و قدرت هوشمند نویسنده: جوزف نایمترجمین: محمودرضا گلشن‌پژوه، الهام شوشتری‌زادهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  BB00020095601360317   کتاب حاضر تدوینی است حرفه‌ای از راه‌کارهای مدیریتی، الزامات ضروری برای رهبری؛ جملات الهام‌بخش و مؤثر؛...

ادامه مطلب

راهنمای حقوق بشر در مجامع بین‌المللی (سازوکارها و فرایندها)

راهنمای حقوق بشر در مجامع بین‌المللی (سازوکارها و فرایندها)

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸7 شابک:  4-099-526-964-978 قیمت: 2000 تومان خرید  کتاب آبی 1راهنمای حقوق بشر در مجامع بین‌المللی (سازوکارها و فرایندها) مؤلف: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  BB00020090501152418   «حقوق بشر» از دیرباز یکی از مفاهیم چالش‌برانگیز و جنجالی بوده که مباحث بسیاری را حول محور خود پدید...

ادامه مطلب

جنگ نرم ۵ (براندازی نرم در کشورهای مدل)

جنگ نرم ۵ (براندازی نرم در کشورهای مدل)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸7 شابک:  ۰ ـ ۰۷۱ـ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 4100 تومان خرید  جنگ نرم ۵ (براندازی نرم در کشورهای مدل) انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020085302570713   «براندازی نرم» مفهومی است که خصوصاً در چند سال گذشته، جایگاه مهمی را در ادبیات روابط بین‌الملل به خود اختصاص داده است. ناآرامی‌های سالیان اخیر در برخی...

ادامه مطلب

اوراسیاگرایی روسی (ایدئولوژی امپراتوری)

اوراسیاگرایی روسی (ایدئولوژی امپراتوری)

چاپ نخست: اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ شابک: 9-106-526-964-978 قیمت: 6300 تومان خرید  اوراسیاگرایی روسی (ایدئولوژی امپراتوری) نویسنده: مارلن لاروئل مترجمان: سیدجعفر سیدزاده، محمدحسین دهقانیانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020092404492910   با فروپاشی نظام کمونیستی در سال 1991، نظریه‌های متفاوتی برای تبیین چرایی این مسئله ارائه گردید که هرکدام...

ادامه مطلب

کتاب امنیت بین‌الملل ۴ (ویژه القاعده)

کتاب امنیت بین‌الملل ۴ (ویژه القاعده)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۸ شابک: ۲ ـ ۱۱۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۸۰۰۰ تومان خرید  کتاب امنیت بین‌الملل ۴ (ویژه القاعده) نظارت و تدوین: دکتر علی عبداله‌خانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: EAE26B7   کتاب حاضر با بررسی سازمان تروریستی القاعده از زوایای گوناگون و نقش آن در مناطق مختلف جهان، چهارمین جلد از مجموعه کتاب‌های موضوعی...

ادامه مطلب


1
2
3
...
16
17
18
19
20
21
22