معرفی کتاب
مقدمه‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی

مقدمه‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸8 شابک: ۵ ـ ۱۱۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 3700 تومان خرید   ‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی نویسنده: امانوئل والرشتاینمترجم: حسین عسگریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کدبازیابی درکتابخانه دیجیتالی دید:  23E988A «نظریة نظام جهانی» از گسترده‌ترین تلاش‌های نظری و متأثر از جامعه‌شناسی تاریخی است که توجه به ساختار نظام...

ادامه مطلب


1
2
3
...
16
17
18