معرفی کتاب
امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه

امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک: 4 ـ 226 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 16000 تومان خرید   امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه   نویسنده: پینار بیلگینمترجم: عسگر قهرمان‌پورانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 1B22729     در سرتاسر قرن بیستم، خاورمیانه همواره منطقه‌ای آکنده از منازعات بی‌وقفه بود که توجه جهانی را به خود جلب کرد. تا آنجا که...

ادامه مطلب

 نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ (تأثیرات داخلی و بین‌المللی بر رفتار دولت)

نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ (تأثیرات داخلی و بین‌المللی بر رفتار دولت)

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک:0 ـ 224 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان خرید   نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ (تأثیرات داخلی و بین‌المللی بر رفتار دولت)   مترجم: عسگر قهرمانپورانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 945FF2D     تحولات جاری در نظام بین‏الملل، از جنگ‏های داخلی در آفریقا گرفته تا مذاکرات دشوار...

ادامه مطلب

 چشم‌انداز هم‌گرایی در اتحادیه اروپا و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران

چشم‌انداز هم‌گرایی در اتحادیه اروپا و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک: 1 ـ 227 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 12000 تومان خرید   چشم‌انداز هم‌گرایی در اتحادیه اروپا و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران   گردآوری و تدوین: بهزاد احمدی لفورکی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: FD053C5       روند هم‌گرایی اروپایی از زمان شکل‌گیری جامعه ذغال و فولاد تاکنون به‌طور مستمر...

ادامه مطلب

 قدرت نرم ایران در آسیای مرکزی و قفقاز

قدرت نرم ایران در آسیای مرکزی و قفقاز

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک: 3 ـ 223 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 13500 تومان خرید   قدرت نرم ایران در آسیای مرکزی و قفقاز   نویسنده: دکتر جعفر حق‌پناه، سیمین شیرازی موگویی، شیوا علیزادهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 5E4D3B1       مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ـ که اصطلاحاً «اوراسیا» هم خوانده می‌شوند ـ کانون‌های بلافصل...

ادامه مطلب

 ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس: منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس: منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک: 7 ـ 225 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 11000 تومان خرید    ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس: منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مؤلف: علی جعفریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: F4E81FB     منطقۀ خاورمیانه و خلیج فارس، از مهم‌ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بازیگران بین‌المللی را به خود جلب کرده است. موقعیت...

ادامه مطلب

 دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی لبنان

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی لبنان

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹3 شابک:۹ ـ ۲۲۱ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۷۵۰۰ تومان خرید   دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی لبنان     تألیف: دکتر روح‌الأمین سعیدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: F66EC8A       تغییر و تحولات شگرف جهانی در عصر ارتباطات و اطلاعات که موجب افزایش بی‌سابقة پیوندها و تعاملات...

ادامه مطلب

 راهنمای راهبردی اندیشکده‌ها برای رسیدن به تأثیرگذاری سیاسی

راهنمای راهبردی اندیشکده‌ها برای رسیدن به تأثیرگذاری سیاسی

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹3 شابک:۶ ـ ۲۲۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان خرید    راهنمای راهبردی اندیشکده‌ها برای رسیدن به تأثیرگذاری سیاسی   نویسنده: اندرو سلیمترجم: بهزاد احمدی لفورکیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 4EB08C5     به جرأت می‌توان گفت اندیشکده‌ها یکی از پدیده‌های عصر جدید هستند. هرچند...

ادامه مطلب

 درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۹3 شابک:۶ ـ ۲۱۹ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۵۶۰۰ تومان خرید        درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران     تدوین: دکتر ابراهیم حاجیانی و حامد ایرانشاهیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: D96C0D3     یکی از ویژگی‌های برجستة دوران جدید موسوم به عصر جهانی شدن، افزایش روزافزون اهمیت...

ادامه مطلب

 سازمان‌های اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل

سازمان‌های اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل

  چاپ نخست: شهریور ماه ۱۳۹3 شابک:۹ ـ ۲۱۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۵۵۰۰ تومان خرید     سازمان‌های اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل   تألیف: دکتر مهدی میرمحمدی، مرتضی سالارکیاانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 26C71B0     جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای پررقیب، نابسامان از لحاظ ترتیبات امنیتی، جولانگاه بازیگران...

ادامه مطلب

 دیپلماسی در عصر جهانی شدن: از تئوری تا عمل

دیپلماسی در عصر جهانی شدن: از تئوری تا عمل

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۲ شابک:۸ـ۲۱۵ـ۵۲۶ـ۹۶۴ـ۹۷۸ قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان خرید    دیپلماسی در عصر جهانی شدن: از تئوری تا عمل     نویسنده: پالین کر ـ جفری وایزمنمترجم: عباس کاردانانتشارت موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 57BC90F       شاید آنچه بیش از هر عامل دیگری بهره‌گیری از دیپلماسی را برای کشورها و به‌خصوص جمهوری اسلامی...

ادامه مطلب

 کتاب سیاست‌گذاری خارجی و پافشاری بر خطا

کتاب سیاست‌گذاری خارجی و پافشاری بر خطا

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۲ شابک:۱ ـ ۲۱۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان خرید    کتاب سیاست‌گذاری خارجی و پافشاری بر خطا   گردآوری و ویرایش: چارلز هرمانمترجم: علیرضا طیّبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: A6BAFBB       هر حوزة پژوهشی دربرگیرندة پرسش‌ها، مسائل و موضوعاتی است که همه از وجودشان باخبر و به...

ادامه مطلب

 دومینوی سقوط در خلیج فارس (بیداری چهارم در خاورمیانه؟)

دومینوی سقوط در خلیج فارس (بیداری چهارم در خاورمیانه؟)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۲ شابک:۴ ـ ۲۱۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۷۵۰۰ تومان خرید   دومینوی سقوط در خلیج فارس (بیداری چهارم در خاورمیانه؟)     نویسنده: کریستوفر ام. دیویدسونمترجم: دکتر سید محمد هوشی‌سادات (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9339374       پژوهش برای خلق...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری (۴) (ویژة قوانین سایبری)

امنیت و جنگ سایبری (۴) (ویژة قوانین سایبری)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۲ شابک:۳ ـ ۲۱۰ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت:  ۱۲۰۰۰ تومان خرید   امنیت و جنگ سایبری (۴) (ویژة قوانین سایبری)     نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 4224EC0       فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات...

ادامه مطلب

 کتاب مرجع سیاست نفت

کتاب مرجع سیاست نفت

چاپ نخست: دی ماه ۱۳۹۲ شابک:۰ ـ ۲۰۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: (جلد معمولی): ۳۶۰۰۰ تومان       (جلد گالینگور): ۴۶۰۰۰ تومان خرید    کتاب مرجع سیاست نفت   گردآوری و ویرایش: رابرت لونیمترجم: علیرضا طیّبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: CE31609   این روزها به زحمت می‌توان روزنامه‌ای را پیدا یا برنامة اخباری را از...

ادامه مطلب

 بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)

بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۲ شابک:۳ ـ ۲۰۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان خرید   بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)   تألیف: حسن عسگریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 627F467     منطقة بالکان و به‌طور خاص بالکان غربی بی‌تردید، از جهات مختلف یکی از مناطق حساس و مهم در سطح جهان و عرصة بین‌المللی...

ادامه مطلب

 کتاب آبی (۵): ارزیابی قدرت نرم قطر

کتاب آبی (۵): ارزیابی قدرت نرم قطر

چاپ نخست: آبان 1۳۹۰ شابک:۶ ـ ۲۰۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۶۰۰۰ تومان خرید    کتاب آبی (۵): ارزیابی قدرت نرم قطر   مؤلف: حسین اصغری ثانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آبیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E6FC30D     قدرت نرم، اصطلاحی است که اولین بار پروفسور مولانا در کتاب «اطلاعات و ارتباطات جهانی: مرزهای نو در روابط بین‌الملل» در سال 1968 میلادی، آن را...

ادامه مطلب

 کتاب آبی (۶): نگاهی به ساختار و فرایند تصمیم‌سازی در نظام سیاسی آمریکا

کتاب آبی (۶): نگاهی به ساختار و فرایند تصمیم‌سازی در نظام سیاسی آمریکا

چاپ نخست: مهرماه 1۳۹۰ شابک:۹ ـ ۲۰۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۳۵۰۰ تومان خرید    کتاب آبی (۶): نگاهی به ساختار و فرایند تصمیم‌سازی در نظام سیاسی آمریکا   مؤلف: علیرضا صالحیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آبیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 0AAD930     رسالت کار علمی در حوزه علوم اجتماعی این است که نسبت به پدیده‌هایی که با حیات جمعی سروکار دارند، شناختی...

ادامه مطلب

 سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت

سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۷ ـ ۱۹۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان خرید    سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت   نویسندگان: امیل جی کرچنر، روبرتو دومینگوئزمترجم: دکتر مجید عباسیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 14EF043       وضعیت و درماندگی سازمان‌های جهانی در حل مسائل و بحران‌های بین‌المللی،...

ادامه مطلب

 کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)

کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۳ ـ ۱۹۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان خرید    کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)   گردآوری و تدوین: بهزاد احمدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 1EEE42E    احزاب سیاسی از نیمه دوم سده نوزدهم در فضای سیاسی کشورهای اروپا پدیدار شده و قطب‌بندی حزبی را به یکی از...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:6 ـ 194 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان خرید    امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)   نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 29F3D88       فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات...

ادامه مطلب


1
2
3
4
5
6
7
...
14
15
16